Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 15/04/2024

Văn bản QPPL : 71/2013/QĐ-TTg

Số hiệu 71/2013/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy hoạch phổ tần vô tuyến điện quốc gia
Ngày ban hành 23/11/2013
Ngày có hiệu lực 15/01/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Ghi chú 1. Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực: - Điểm a khoản 1 Điều 5 - Khoản 2 Điều 5 - Khoản 4 Điều 1 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định - Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 2. Lý do hết hiệu lực: Được sửa đổi, bổ sung bởi: Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 29/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi, bổ sung mọt số điều theo Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

71-2013.pdf

Chi tiết văn bản