Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 08/08/2022

Văn bản CĐĐH: 1831/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1831/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới"
Ngày ban hành 04/11/2011
Ngày có hiệu lực 04/11/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

1381-QĐ-BTTTT.odt

1381-QĐ-BTTTT.pdf

1381-QĐ-BTTTT.zip

QĐ 1831.doc

Chi tiết văn bản