Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản CĐĐH: 937/QĐ-BTTTT

Số hiệu 937/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009 và 2010
Ngày ban hành 29/06/2010
Ngày có hiệu lực 29/06/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

937-QD-BTTTT_1720.pdf

Chi tiết văn bản