Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 06/08/2020

Văn bản CĐĐH: 1288/QĐ-BTTTT

Số hiệu 1288/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp
Ngày ban hành 10/09/2014
Ngày có hiệu lực 10/09/2014
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Bắc Son-Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

QD_CNNV_Vu_QLDN.doc

QD_CNNV_Vu_QLDN.signed.pdf

Chi tiết văn bản