Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Văn bản QPPL : 57/2016/TT-BTC

Số hiệu 57/2016/TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chế độ thu nộp, hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020
Ngày ban hành 29/03/2016
Ngày có hiệu lực 15/05/2016
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Liên bộ, Ngành
Người ký duyệt Trần Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan
Download

38005.pdf

Chi tiết văn bản