Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 26/09/2022

Văn bản QPPL : 52/2016/QĐ-TTg

Số hiệu 52/2016/QĐ-TTg
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Ngày ban hành 06/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/02/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Vũ Đức Đam- Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 103/2016/QH13
19/2012/QH13
123/2016/NĐ-CP
132/2013/NĐ-CP
Download

52.signed.pdf

Chi tiết văn bản