Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Văn bản QPPL : 17/2017/NĐ-CP

Số hiệu 17/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành 17/02/2017
Ngày có hiệu lực 17/02/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Ghi chú Bị thay thế bởi: Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26/7/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 123/2016/NĐ-CP
Download

2017-02-21-4092--1-.PDF

Chi tiết văn bản