Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 22/02/2024

Văn bản CĐĐH: 94/QĐ-VPCP

Số hiệu 94/QĐ-VPCP
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018
Ngày ban hành 31/01/2018
Ngày có hiệu lực 31/01/2018
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Mai Tiến Dũng- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

QĐ94.pdf

Chi tiết văn bản