Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 28/09/2021

Văn bản CĐĐH: 938/QĐ-BTTTT

Số hiệu 938/QĐ-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1919/QĐ-BTTTT ngày 06/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
Ngày ban hành 05/07/2021
Ngày có hiệu lực 05/07/2021
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan
Download

938QD.PDF

Chi tiết văn bản