Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Văn bản QPPL : 90/2002/NÐ-CP

Số hiệu 90/2002/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Ngày ban hành 11/11/2002
Ngày có hiệu lực 11/11/2002
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

90-2002-NÐ-CP.doc

90-2002-NÐ-CP.odt

90-2002-NÐ-CP.pdf

90-2002-NÐ-CP.zip

Chi tiết văn bản