Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 10/12/2023

Văn bản QPPL : 186/2007/QÐ-TTg

Số hiệu 186/2007/QÐ-TTg
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Ngày ban hành 03/12/2007
Ngày có hiệu lực 26/12/2007
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Sinh Hùng - Phó Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 74/2006/QÐ-TTg
160/2004/NÐ-CP
191/2004/QÐ-TTg
Download

186-2007-QÐ-TTg.doc

186-2007-QÐ-TTg.odt

186-2007-QÐ-TTg.pdf

186-2007-QÐ-TTg.zip

Chi tiết văn bản