Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 29/2008/TT-BTC

Số hiệu 29/2008/TT-BTC
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Ouỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày có hiệu lực 03/05/2008
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan
Download

29-2008-TT-BTC.doc

29-2008-TT-BTC.odt

29-2008-TT-BTC.pdf

29-2008-TT-BTC.zip

Chi tiết văn bản