Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 07/12/2023

Văn bản QPPL : 191/2004/QÐ-TTg

Số hiệu 191/2004/QÐ-TTg
Trích yếu nội dung Về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Ngày ban hành 08/11/2004
Ngày có hiệu lực 06/12/2004
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Cơ cấu tổ chức
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan 160/2004/NÐ-CP
Download

191-2004-QÐ-TTg.doc

191-2004-QÐ-TTg.odt

191-2004-QÐ-TTg.pdf

191-2004-QÐ-TTg.zip

Chi tiết văn bản