Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 29/11/2023

Văn bản QPPL : 158/2001/QÐ-TTg

Số hiệu 158/2001/QÐ-TTg
Trích yếu nội dung Phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Ngày ban hành 18/10/2001
Ngày có hiệu lực 02/11/2001
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt Phan Văn Khải - Thủ tướng Chính phủ
Văn bản liên quan
Download

158-2001-QÐ-TTg.doc

158-2001-QÐ-TTg.odt

158-2001-QÐ-TTg.pdf

158-2001-QÐ-TTg.zip

Chi tiết văn bản