Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 110/2005/TT-BTC

Số hiệu 110/2005/TT-BTC
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam
Ngày ban hành 08/12/2005
Ngày có hiệu lực 07/01/2006
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Lê Thị Băng Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan
Download

110-2005-TT-BTC.doc

110-2005-TT-BTC.odt

110-2005-TT-BTC.pdf

110-2005-TT-BTC.zip

Chi tiết văn bản