Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 12/2009/TT-BTTTT

Số hiệu 12/2009/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính
Ngày ban hành 30/03/2009
Ngày có hiệu lực 14/05/2009
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 187/2007/NÐ-CP
43/2002/PL-UBTVQH10
160/2004/NÐ-CP
74/2006/QÐ-TTg
Download

12-2009-TT-BTTTT.doc

12-2009-TT-BTTTT.odt

12-2009-TT-BTTTT.pdf

12-2009-TT-BTTTT.zip

Chi tiết văn bản