Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 05/2009/TT-BTTTT

Số hiệu 05/2009/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
Ngày ban hành 16/03/2009
Ngày có hiệu lực 01/05/2009
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 187/2007/NÐ-CP
43/2002/PL-UBTVQH10
160/2004/NÐ-CP
74/2006/QÐ-TTg
Download

05_2009_TT-BTTTT.doc

05_2009_TT-BTTTT.odt

05_2009_TT-BTTTT.pdf

05_2009_TT-BTTTT.zip

Chi tiết văn bản