Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 04/2009/TT-BTTTT

Số hiệu 04/2009/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
Ngày ban hành 11/03/2009
Ngày có hiệu lực 25/04/2009
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 187/2007/NÐ-CP
74/2006/QÐ-TTg
Download

04-2009-TT-BTTTT.doc

04-2009-TT-BTTTT.odt

04-2009-TT-BTTTT.pdf

04-2009-TT-BTTTT_VB_dinh_kem.zip

Chi tiết văn bản