Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 38/2009/TT-BTTTT

Số hiệu 38/2009/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
Ngày ban hành 14/12/2009
Ngày có hiệu lực 01/02/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 23/2009/TT-BTTTT
187/2007/NÐ-CP
67/2006/TT-BTC
191/2004/QÐ-TTg
74/2006/QÐ-TTg
Download

thongtu38.doc

thongtu38.odt

thongtu38.pdf

thongtu38.zip

Chi tiết văn bản