Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 39/2009/TT-BTTTT

Số hiệu 39/2009/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về việc nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008 - 2010
Ngày ban hành 14/12/2009
Ngày có hiệu lực 01/02/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 51/2008/QÐ-BTTTT
187/2007/NÐ-CP
67/2006/TT-BTC
191/2004/QÐ-TTg
74/2006/QÐ-TTg
Download

39-2009-TT-BTTTT.doc

39-2009-TT-BTTTT.odt

39-2009-TT-BTTTT.pdf

thongtu39_phu_luc.zip

Chi tiết văn bản