Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 19/2010/TT-BTTTT

Số hiệu 19/2010/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
Ngày ban hành 11/08/2010
Ngày có hiệu lực 01/10/2010
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Văn bản liên quan 05/2009/TT-BTTTT
21/2009/TT-BTTTT
41/2009/QH12
19/2010/TT-BTTTT
187/2007/NÐ-CP
15/2008/QÐ-BTTTT
74/2006/QÐ-TTg
Download

19_2010_TT-BTTTT.doc

19_2010_TT-BTTTT.odt

19_2010_TT-BTTTT.zip

thongtu19.pdf

Chi tiết văn bản