Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Văn bản QPPL : 174/2010/TT-BTC

Số hiệu 174/2010/TT-BTC
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành 04/11/2010
Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Khác
Người ký duyệt Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính
Văn bản liên quan
Download

174.doc

Chi tiết văn bản