Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 04/10/2023

Văn bản QPPL : 17/2007/QĐ-BBCVT

Số hiệu 17/2007/QĐ-BBCVT
Trích yếu nội dung Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
Ngày ban hành 15/06/2007
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký duyệt
Văn bản liên quan
Download

QĐ 172007QĐ-BBCVT.doc

Chi tiết văn bản