Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24/04/2024

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 38

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
09/2022/QH15 Quốc hội Luật Viễn thông, tần số vô tuyến điện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 09/11/2022
107/2016/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 06/04/2016
104/2016/QH13 Quốc hội Luật Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Lĩnh vực khác Luật Tiếp cận thông tin 06/04/2016
103/2016/QH13 Quốc hội Luật Thông tin, tuyên truyền Luật Báo chí 05/04/2016
86/2015/QH13 Quốc hội Luật Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015
67/2014/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác LUẬT ĐẦU TƯ 26/11/2014
19/2012/QH13 Quốc hội Luật Xuất bản, in và phát hành LUẬT XUẤT BẢN 20/11/2012
16/2012/QH13 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác Luật Quảng cáo 21/06/2012
58/2010/QH12 Quốc hội Luật Lĩnh vực khác Luật Viên chức 29/11/2010
49/2010/QH12 Quốc hội Luật Bưu chính, chuyển phát Luật Bưu chính 28/06/2010