Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 25/10/2020

Văn bản QPPL

Tổng số văn bản 483

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
17/2019/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu 08/04/2019
362/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thông tin, tuyên truyền Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 03/04/2019
28/2018/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Lĩnh vực khác Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018
13/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Lĩnh vực khác Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
05/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 16/03/2017
02/2017/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ 17/01/2017
55/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác Về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 26/12/2016
52/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở 06/12/2016
45/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Bưu chính, chuyển phát Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 19/10/2016
43/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định Thông tin, tuyên truyền, Xuất bản, in và phát hành, Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia 17/10/2016