Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 69

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
23/GCN-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Lĩnh vực khác Giấy chứng nhân Đăng ký hoạt động thử nghiệm 31/10/2023
60/TB-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Lĩnh vực khác Danh sách cơ sở đào tạo vô tuyến điện viên hàng hải 12/04/2018
1868/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Lĩnh vực khác Kế hoạch Tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra 31/05/2017
217/TB-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Viễn thông, tần số vô tuyến điện Kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo đề án số hóa Truyền hình Việt Nam tại Phiên họp lần thứ 12 của Ban Chỉ đạo (19/10/2016) 10/11/2016
1025/CĐ-PCTT&TKCN Khác Thông báo Thông tin, tuyên truyền, Lĩnh vực khác Công điện khẩn về việc chủ động đối phó với tình hình mưa lũ kéo dài tại các tỉnh/thành phố phía Bắc 30/07/2015
1024/CĐ-PCTT&TKCN Khác Thông báo Thông tin, tuyên truyền, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Lĩnh vực khác Về việc khôi phục mạng lưới bưu chính, viễn thông sau mưa, lũ tại tỉnh Quảng Ninh 30/07/2015
57/TB-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức, Lĩnh vực khác Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị thông báo kết quả Phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 11/04/2014
994/BTTTT-KHCN Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Lĩnh vực khác Về việc tổ chức Ngày khoa học và Công nghệ Việt Nam 07/04/2014
142/TB-BTTTT Thủ tướng Chính phủ Thông báo Bưu chính, chuyển phát, Viễn thông, tần số vô tuyến điện, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Cơ cấu tổ chức Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) 07/04/2014
442/BTTTT-CXBIPH Bộ Thông tin và Truyền thông Thông báo Xuất bản, in và phát hành V/v thông tin về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành 14/02/2014