Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Văn bản CĐĐH

Tổng số văn bản 4

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1097/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong ngành Thông tin và Truyền thông 04/04/2023
2418/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền Ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2023 22/12/2022
878/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Lĩnh vực khác Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông 28/03/2018
243/KH-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Lĩnh vực khác Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Cục và các đơn vị khối cơ quan Bộ 26/01/2018