Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 21/01/2022

Cảnh giác với chiêu trò kích động giới trẻ trên MXH


Vài tháng nay, lợi dụng tình hình phức tạp và khó lường của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4, các đối tượng phản động đã tăng cường hoạt động chống phá công tác chống dịch, bôi nhọ Đảng và Nhà nước trên không gian mạng.

 
Lợi dụng các nền tảng xã hội với tính lan toả cao, các đối tượng này sử dụng những phương thức và thủ đoạn tinh vi để tiêm nhiễm tư tưởng phản động vào một bộ phận người dân, trong đó đặc biệt là giới trẻ, những người dễ tiếp cận cái mới, nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm và nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội.

Theo VTV

Lượt truy cập: 1291