Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 05/12/2022

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện


Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện với 444/447 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 89,16% tổng số đại biểu Quốc hội). Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn dự án Luật, các đại biểu đã biểu quyết thông qua riêng điều khoản về lựa chọn phương án cấp tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp nhà nước  trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 


TTTT

Lượt truy cập: 1301