Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 28/01/2023

Phải đổi mới tư duy để tạo chuyển biến mạnh về truyền thông chính sách


Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề "Nhận thức - Hành động - Nguồn lực" diễn ra chiều ngày 24/11, ngoài điểm cầu Trụ sở Chính phủ, hội nghị được kết nối đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị nhằm thảo luận, trao đổi về nội hàm, phương thức và thống nhất nhận thức, hành động; có các giải pháp khả thi, cụ thể để nâng cao hiệu quả của công tác truyền thông chính sách thời gian tới.


Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Lượt truy cập: 58