Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 24/02/2024

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Sách bây giờ có vô vàn hình tướng


Phát biểu tại buổi làm việc với Cục Xuất bản, In và Phát hành về định hướng phát triển ngành Xuất bản, In và Phát hành trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng sách bây giờ có vô vàn hình tướng, cần phải xem các biến thể của sách để đưa vào quản lý.


Doãn Mạnh

Lượt truy cập: 1779