Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 05/03/2024

Tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)


Sáng 10/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 với phần tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Lê Quang Huy chủ trì Phiên họp.


Theo THQH

Lượt truy cập: 202