Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Bưu chính không?

Kết quả ( 28 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
39.29 %
Hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
21.43 %
Bình thường ( 1 lượt bình chọn )
3.57 %
Chưa hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
35.71 %