Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Khoa học và Công nghệ không?

Kết quả ( 22 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
54.55 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
9.09 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
18.18 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
18.18 %