Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Quản lý doanh nghiệp không?

Kết quả ( 29 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
20.69 %
Hài lòng ( 2 lượt bình chọn )
6.9 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
17.24 %
Chưa hài lòng ( 16 lượt bình chọn )
55.17 %