Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông không?

Kết quả ( 139 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 22 lượt bình chọn )
15.83 %
Hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
4.32 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
2.16 %
Chưa hài lòng ( 108 lượt bình chọn )
77.7 %