Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Bộ không?

Kết quả ( 31 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 12 lượt bình chọn )
38.71 %
Hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
12.9 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
12.9 %
Chưa hài lòng ( 11 lượt bình chọn )
35.48 %