Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Báo chí không?

Kết quả ( 52 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 26 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 13 lượt bình chọn )
25 %
Bình thường ( 8 lượt bình chọn )
15.38 %
Chưa hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
9.62 %