Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thông tin cơ sở không?

Kết quả ( 18 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
50 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
5.56 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
22.22 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
22.22 %