Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Vụ Thông tin cơ sở không?

Kết quả ( 14 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
42.86 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
7.14 %
Bình thường ( 3 lượt bình chọn )
21.43 %
Chưa hài lòng ( 4 lượt bình chọn )
28.57 %