Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Tần số vô tuyến điện không?

Kết quả ( 49 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 23 lượt bình chọn )
46.94 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
10.2 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
10.2 %
Chưa hài lòng ( 16 lượt bình chọn )
32.65 %