Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Cục Tần số vô tuyến điện không?

Kết quả ( 39 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 21 lượt bình chọn )
53.85 %
Hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
12.82 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
12.82 %
Chưa hài lòng ( 8 lượt bình chọn )
20.51 %