Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức Cục Bưu điện Trung ương không?

Kết quả ( 55 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 33 lượt bình chọn )
60 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
5.45 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
9.09 %
Chưa hài lòng ( 14 lượt bình chọn )
25.45 %