Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam không?

Kết quả ( 16 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 5 lượt bình chọn )
31.25 %
Hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
18.75 %
Bình thường ( 5 lượt bình chọn )
31.25 %
Chưa hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
18.75 %