Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia không?

Kết quả ( 24 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 10 lượt bình chọn )
41.67 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
4.17 %
Bình thường ( 4 lượt bình chọn )
16.67 %
Chưa hài lòng ( 9 lượt bình chọn )
37.5 %