Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông" không?

Kết quả ( 11 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 3 lượt bình chọn )
27.27 %
Hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
9.09 %
Bình thường ( 1 lượt bình chọn )
9.09 %
Chưa hài lòng ( 6 lượt bình chọn )
54.55 %