Kết quả bình chọn

Bạn có hài lòng đối với sự phục vụ dịch vụ công của "Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông" không?

Kết quả ( 1 lượt bình chọn )
Rất hài lòng ( 1 lượt bình chọn )
100 %
Hài lòng ( 0 lượt bình chọn ) Bình thường ( 0 lượt bình chọn ) Chưa hài lòng ( 0 lượt bình chọn )