Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước. Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để xem nội dung tham gia góp ý. Trân trọng cảm ơn.
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 03/12/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 03/02/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 25/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 13/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/01/2016
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2015
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 04/11/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/12/2015
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/10/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/12/2015
Tải về Gửi góp ý mới Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 21/01/2013
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 30/09/2013
Tải về Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/09/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 31/10/2015
Tải về Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 16/10/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/12/2015
Tải về Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 15/10/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 15/12/2015
Tải về Xem các góp ý
Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 14/10/2015
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/12/2015
Tải về Xem các góp ý
THƯ ĐIỆN TỬ