Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 21/02/2024

5 cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

(22/07/2016)

Quy định chi tiết về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo từng cấp độ.

Đã đến lúc vấn đề bảo mật phải được quan tâm đúng mức

Đã đến lúc vấn đề bảo mật phải được quan tâm đúng mức

(22/07/2016)

Ông Saleh M (Haji) Munshi – Chủ tịch Cisco khu vực ASEAN cho rằng, hiện các thiết bị như máy tính, điện thoại di động… tất cả đều được kết nối với wifi hoặc mạng di động thì vấn đề bảo mật cần phải được quan tâm để tránh thiệt hại xảy ra khi mất an toàn thông tin.

Chính phủ quy định 5 cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Chính phủ quy định 5 cấp độ bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

(20/07/2016)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 85/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 5 cấp độ khác nhau, trong đó hệ thống thông tin cấp độ 5 là hệ thống thông tin xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh, khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới quốc phòng, an ninh quốc gia…

Năm 2025, 100% mua sắm thường xuyên phải được đấu thầu qua mạng

Năm 2025, 100% mua sắm thường xuyên phải được đấu thầu qua mạng

(16/07/2016)

Theo kế hoạch vừa được Chính phủ ban hành, đến năm 2025, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.