Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/10/2020
Xếp hạng ATTT ở các cơ quan, tổ chức nhà nước năm sau cao hơn năm trước

Xếp hạng ATTT ở các cơ quan, tổ chức nhà nước năm sau cao hơn năm trước

(06/10/2020)

 An toàn thông tin mạng (ATTT) luôn giữ vai trò quan trọng, là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia. Để thực hiện hiệu quả lĩnh vực này, nhất là đối với các cơ quan, tổ chức nhà nước, ngoài việc áp dụng các phương thức, giải pháp tối ưu khi triển khai, áp dụng lộ trình thực hiện, thì việc đánh giá kết quả luôn cần thiết, tạo tiền đề cho những khởi đầu mới phát triển.

Các cuộc tấn công ransomware ngày càng năng động hơn

Các cuộc tấn công ransomware ngày càng năng động hơn

(06/10/2020)

 Ransomware đã trở thành mối đe dọa toàn cầu, nhưng các tổ chức cũng nên lưu ý rằng chính con người - không chỉ mã độc - đang tấn công họ, Microsoft cho biết trong báo cáo mang tên Digital Defense.

Người dùng di động Việt cần cảnh giác trước 7 ứng dụng độc hại

Người dùng di động Việt cần cảnh giác trước 7 ứng dụng độc hại

(06/10/2020)

 Các chuyên gia hãng bảo mật Avast vừa thông tin về phần mềm độc hại được phát tán qua các kho ứng dụng App Store và Google Play.

Đơn vị trung gian thanh toán phải bảo mật hệ thống CNTT

Đơn vị trung gian thanh toán phải bảo mật hệ thống CNTT

(06/10/2020)

 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang phối hợp cùng các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ TT&TT xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo an toàn, chặt chẽ nhất cho dịch vụ trung gian thanh toán hiện nay.