Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 08/08/2020
Nhật Bản xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ lượng tử

Nhật Bản xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển công nghệ lượng tử

(06/08/2020)

Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tập trung đưa công nghệ lượng tử trở thành một phần của chiến lược quốc gia.

Ứng dụng vẫn là hướng tấn công thiết bị di động phổ biến của tin tặc

Ứng dụng vẫn là hướng tấn công thiết bị di động phổ biến của tin tặc

(06/08/2020)

Theo Pradeo Labs, tấn công các ứng dụng di động là hướng tấn công chiếm gần 80% các cuộc tấn công nhắm vào thiết bị di động. Theo sau đó là các cuộc tấn công thông qua mạng và hệ điều hành.

Ban Cơ yếu Chính phủ quyết tâm triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

Ban Cơ yếu Chính phủ quyết tâm triển khai xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử

(06/08/2020)

Trong thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử đã đạt được nhiều kết quả tích cực đáng ghi nhận, tạo được sự thống nhất giữa Ban, Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị trong toàn quốc. Đây là sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và người dân. Trong đó phải kể đến vai trò quan trọng Ban Cơ yếu Chính phủ - đơn vị luôn nâng cao quyết tâm xây dựng, triển khai Chính phủ điện tử.

Công tác giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu giai đoạn 2013 - 2019

Công tác giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu giai đoạn 2013 - 2019

(06/08/2020)

Nhiệm vụ giám sát an toàn thông tin trên các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng và Chính phủ được thực hiện bởi các lực lượng Quân đội, Công an, Thông tin và Truyền thông nhằm đối phó với cuộc chiến tranh thông tin. Đây cũng là một trong trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Cơ yếu Việt Nam.