Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 22/04/2024

Cơ sở dữ liệu Bộ ngành/địa phương

Bình Dương đạt 100% nhập dữ liệu hộ tịch

Bình Dương đạt 100% nhập dữ liệu hộ tịch

(27/12/2022)

 Là đơn vị đứng thứ 3 toàn quốc về cấp căn cước công dân, Bình Dương đã nhập gần 940.000 dữ liệu lên cơ sở dữ liệu hộ tịch, đạt 100% chỉ tiêu giao, vượt tiến độ đề ra trước 18 ngày, giảm chi phí thuê máy, tiết kiệm được hơn 45% ngân sách Nhà nước…

Hà Nội: Đẩy mạnh số hóa dữ liệu thiết yếu

Hà Nội: Đẩy mạnh số hóa dữ liệu thiết yếu

(27/12/2022)

 Triển khai thí điểm số hóa, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay, cơ sở hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin được triển khai theo hướng tập trung, phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ, chia sẻ, khai thác thông tin theo quy định. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện 3 nhóm cơ sở dữ liệu quốc gia quan trọng nhất liên quan đến người dân, doanh nghiệp và tài nguyên.

Hải Dương: Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch

Hải Dương: Nỗ lực số hóa dữ liệu hộ tịch

(27/12/2022)

 Các Tổ số hóa dữ liệu hộ tịch cấp huyện và cấp xã trong tỉnh đang nỗ lực, khắc phục khó khăn, khẩn trương nhập dữ liệu nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch hoàn thành trước ngày 31.3.2023.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc: Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc: Sẵn sàng chia sẻ dữ liệu

(27/12/2022)

 Ngoài việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu hộ tịch cũng đã sẵn sàng chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu khác.