Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 16/04/2024

Chữ ký số trong cơ quan nhà nước

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa cho Công ty CP công nghệ thẻ Nacencomm

Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa cho Công ty CP công nghệ thẻ Nacencomm

(17/01/2023)

Sáng ngày 17/1/2023, Công ty CP công nghệ thẻ Nacencomm (CA2) đã trở thành đơn vị thứ 7 được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa.

Mở rộng phạm vi ứng dụng chữ ký số phục vụ giao dịch điện tử

Mở rộng phạm vi ứng dụng chữ ký số phục vụ giao dịch điện tử

(24/12/2022)

Các lĩnh vực ứng dụng chữ ký số trong nước còn hạn chế, chưa áp dụng nhiều vào dịch vụ công, lĩnh vực tài chính, ngân hàng...

Hiệu quả từ việc sử dụng chữ ký số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hiệu quả từ việc sử dụng chữ ký số tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(24/12/2022)

Sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng Internet đã làm thay đổi nhiều hoạt động trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của các cơ quan Đảng và Nhà nước, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan rất chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số (CKS) vào công tác cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử.

Đà Nẵng triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

(24/12/2022)

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản gửi các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố về việc triển khai phân cấp một số dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.